4. aprillist alustab õpetaja Jane Ala eestvedamisel lugemispesa 1.-2. klassi õpilastele. Lugemispesa tegevused hakkavad toimuma teisipäeviti kell 13.15-14.00 klassiruumis B-262. Oodatud on nii pikapäevarühmas osalevad õpilased kui ka kõik teised huvilised 1.-2. klassidest! 

Lugemispesas loeb õpetaja õpilastele ette põnevaid lugusid, mille üle hiljem arutletakse. Nii arendatakse koos fantaasiat, kuulamis- ja seostamisoskust ning sõnavara! 

Lisainfo