Koolitoidu tellimus Arnos lõpeb koos õppeaastaga.
Iga uue õppeaasta alguses tuleb lapsevanemal e-keskkonnas Arno tellida oma lapsele koolitoit - valida sobiv koolilõuna pakett, vajadusel lisaks hommikupuder või pikapäevarühma eine. Koolilõuna pakett tuleb valida ka kõigil 1. - 4. klassi õpilaste vanematel ning ka tasuta koolilõuna taotlejatel.
Üldjuhul (va põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad) kandub õpilase koolitoidu konto jääk, nii enammakstud summa kui ka võlgnevus, uude õppeaastasse. Uuel õppeaastal lapsevanema poolt tehtud koolitoidu maksest arvestatakse esmalt maha eelmise õppeaasta võlg ja seejärel jooksva õppeaasta koolilõuna kulud.

Ettemaks
Kui põhikooli lõpetajal jääb pärast kooli lõpetamist koolilõuna kontole ettemaks, siis juhul 1) kui õpilane jätkab õpinguid Tartu munitsipaalkoolis kantakse enammakstud summa õpilase koolilõuna kontole uude kooli. Kui lapsevanem soovib siiski enammakstud raha tagasi saada, tuleb tal esitada Arnos vastav taotlus .
2) kui õpilane ei jätka õpinguid Tartu munitsipaalüldhariduskoolis vaid riigigümnaasiumis (näiteks Tamme Gümnaasiumis), erakoolis (näiteks Waldorfgümnaasiumis), kutseõppeasutuses (näiteks Kutsehariduskeskuses) või väljaspool Tartu linna asuvas õppeasutuses, tuleb lapsevanemal enammakstud raha tagasi saamiseks igal juhul Arnos taotlus esitada.

Kui gümnaasiumilõpetajal (G3) jääb pärast kooli lõpetamist koolilõuna kontole ettemaks, tuleb lapsevanemal või täisealisel õpilasel endal enammakstud summa Arno kaudu tagasi taotleda.

Kui lapsevanem on tasunud koolilõuna eest toitlustajale, siis tuleb enammakstud summa tagasi küsida kooli toitlustajalt.

Võlgnevus
Koolilõuna võlgnevus tuleb likvideerida hiljemalt õppeaasta viimasele toitlustamiskuule järgneva kuu 10. kuupäevaks ehk siis 10. juuliks.
Erandiks on põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajad, kes peavad võlgnevuse likvideerima enne lõpudokumentide kättesaamist. Koolilõuna konto seisu kontrollivad kooli esindajad enne lõpudokumentide väljastamist.

https://www.tartu.ee/et/uldhariduskoolid#koolitoit 

Lisainfo