1. märtsil 2017 toimus Tartu Veeriku Koolis karjääripäev 7.-9. klasside õpilastele. Päev algas õppekäikudega – iga klass külastas erinevat õppeastutust. 7.a klass sai tutvuda Tartu Kutsehariduskeskuse õpisuundade ja võimalustega. 7.b klass külastas AHHAA keskust, saades teada, milliseid ameteid seal leidub. 8.a klass külastas Politsei- ja Piirivalveametit, 8.b klass Maakohust. 9.a klass sai tutvuda Tartu Teaduspargi SPARK Demo hoonega ning 9.b külastas Rahvusarhiivi uut hoonet Noora. 

7.b klass külastas karjääripäeva raames Ahhaa teaduskeskust. Giid juhatas meid nii läbi näitusesaalide kui ka ruumide, kuhu tavakülastaja ei pääse. Käisime lao-, kontori- ja laboriruumides ning saime aimu, kuidas asjad keskuses käivad. Kohtusime erinevate ametite esindajatega, sealhulgas ka leiutajaga. Kuulsime, mis Ahhaas töötavatel inimestel parasjagu käsil on. Külastasime töökoda, kus käis eksponaatide parandamine ja uute välja mõtlemine ning planeerimine. Õppekäik Ahhaasse oli huvitav ning tutvustas tööd ja inimesi selle taga, mida me niisama Ahhaad külastades näeme.

Kristiina Ernits, 7.b

Õppekäikudelt tagasi, toimusid õpilastele kahe tunni vältel töötoad koolimajas. Töötubades osalemine toimus eelregistreerimise käigus tehtud valikute alusel. 

Õpilastel oli võimalus valida järgnevate töötubade seast: 

  • „Ametite kuldvillak“, Olav Kersen, Tartumaa Rajaleidja keskuse karjääriinfospetsialist
  • „Sissejuhatus ametite maailma“, Heidi-Maarja Melts, Tartumaa Rajaleidja keskuse karjääriinfospetsialist
  • „Erasmus+ võimalused“, Auli Auväärt, Tartu Lille Maja noorsootöötaja ja Erasmus+ esitleja
  • „Õpilasfirmast oma ettevõtteni“, Ergo Kukk, „Kolm põrsakest“ kommunikatsioonijuht
  • Karin Rosenthal, TÜ Kliinikumi ämmaemand
  • Marko Villemson, Eesti Ratsaspordi Liidu treener
  • Ronald Laarmaa,  Eesti Maaülikooli bioloog
  • Eva-Maria Tõnson, Tartu Veeriku Kooli vilistlane ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi abiturient
  • Merike Tartu, Tartu Vangla sotsiaaltöötaja 

Päeva lõpetasid arutelud klassijuhatajatundides, kus võeti kokku karjääripäeval õpitu ning vahetati muljeid.

Karjääripäeval käisime lõuna prefektuuris kus meile näidati relvi mida politsei kasutab, kiirreageerimis politseinik rääkis meile oma tööst ja milline tema tööpäev on. Lõpetuseks saime küsida küsimusi ja peale seda läksime tagasi kooli. Koolis osalesin Karjäärikuldvillakus mille ka oma tiimiga võitsin. Kuldvillaku lõppedes läksin klassijuhataja tundi. Kooliväline osa oli minu jaoks sel päeval kõige huvitavam.

Henri Tõevere, 8.a

 

Kõik õpilased täitsid ka tagasisidelehe, kust võib järeldada, et suurem osa õpilastest jäi karjääripäevaga väga rahule ning leiab, et sellised töötoad ja õppekäigud aitavad rohkem mõelda oma karjäärivalikute peale ning annavad ülevaate erinevatest ametitest. Õpilased panid kirja ka soove selle osas, missuguste ametite esindajaid tulevikus võiks veel kooli rääkima kutsuda. 

Suur-suur aitäh kõikidele ettevõtetele, kes meie kooli õpilasi sel päeval oma töökeskkonnas tervitasid, kõikidele töötubade läbiviijatele, kes oma aega Veeriku kooli õpilaste silmaringi avardamiseks panustasid, ning Tartumaa Rajaleidja keskusele, kes toetas oma koostööga karjääripäeva planeerimisel! 

 

Erasmus+ töötuba Auli Auväärt juhtimisel 

Foto: Marin Vomm

 

Lisainfo