Metoodikapäev „ Ennast juhtiva õppija kujunemine“
28.veebruar 2019

9.30 – 10.00 (muusikaklassis B – 245)
Joana Jõgela videoloeng
Ümberpööratud klassiruumi metoodika keemiatunnis.

10.00 – 10.30 (muusikaklassis B – 245)
Robin Aleks Kavald ja Marleen Rohtmets (mõlemad 9.b) annavad õpilaste poolset tagasisidet

10.30 – 11.00
Liikumismäng (Pärlimäng)
Kersti Krüünvald ja Riina Karpov

11.00 – 11.30 Lõuna /Kohvipaus

11.30 – 13.00
Ennast juhtiva õppija kujundamine
Töötuba juhib Nelli Jung TÜ eetikakeskus, MTÜ Vaikuseminutid

13.00 – 13.15
Liikumispaus

13.15 – 13.45
Lapsevanema pilk koolipäevadele lahtiste tundide valguses
Koolipsühholoog Kaisa Hunt teeb kokkuvõtte lastevanemate aruteluringist

13.45 – 14.15
Kodused tööd – kellele ja milleks?

Õhinapõhine õppimine õpikogukonna näitel – emakeeleõpetaja Kristel Kruuse

Ettevõtlikkuse arendamine 2., 3. ja 5.a klassi näiteil

Teemapõhise projektipäeva refleksioon – õppejuht Carmen Luts

Inglise keele luuletuste loomine ja filmimine – inglise keele õpetaja Astrid Salumets

Läänemeri – loodusõpetuse õpetaja Kaire Sumberg ja bioloogiaõpetaja Ana Valdmann

Loovuse töötuba VIPPA tootmisjääkidest – klassiõpetaja Riina Karpov

Ruumiliste mudelite valmistamine. Mudellinn – matemaatikaõpetaja Ülle Puusepp ja matemaatikaõpetaja Reene Õigus

Raamatust koomiks – emakeeleõpetaja Kristel Kruuse ja ajalooõpetaja Jane Pääsukene

Vene vastlakombestik – vene keele õpetaja Victoria Kuznetsova ja vene keele õpetaja Aljona Maalmann

Seebimulli töötuba – keemiaõpetaja Ida Rahu

Lihase hooldus – kehalise kasvatuse õpetaja Evaliis Seiler

Peresüsteemist laiemalt – õpiabiõpetaja Õnne Nummert

Digitaalne arengumapp – haridustehnoloog Meelis Sulg

Vaata pilte

Lisainfo