Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi viima.

  • Tartu Veeriku Kooli Moodles kasutajatunnuseks on teie kooli arvutivõrku sisenemise kasutajatunnus ja parooliks vastav parool.
  •  Enne kursuse disainimist tuleb läbi mõelda, kellele ja milleks e-kursust vaja on.
  • Seejärel telli kursus.
  • Moodle kursuse kasutamiseks saad abi juhendist

Head kasutamist!


Meelis