Aasta õpilane 2008

Malle Poola on väga hea õppeedukusega ja eeskujuliku käitumisega eeskujuks oma koolikaaslastele. Ta on aktiivne ürituste eestvedaja, osaleb edukalt erinevate ringide töös (lastekoor, näitering, käsitöö), väljaspool kooli võtab osa loodusringi tööst. Malle esindas edukalt kooli vabariiklikul emakeeleolümpiaadil (7.-8.klassi arvestuses III koht), ülelinnalisel õigekirjaolümpiaadil (7.klass - I koht) ja ülelinnalisel ajalooolümpiaadil. Ta on kooli esindanud ka erinevatel loomekonkurssidel.

Lisainfo