Töö toimus 2013/2014. õa kirjanduse, kunstiõpetuse ja geograafia lõiminguprojekti raames. Projektis osalesid kõik Tartu Veeriku Kooli 8.a klassi õpilased ning juhendajatena õpetajad Riin Grossmann (kirjandus), Reet Tallo (kunstiõpetus) ja Priit Pensa (geograafia). Suure seinakaardi viimistlemine toimus 2014/2015. õa alguses.

Töö oli jagatud erinevateks etappideks. Kõigepealt loosisid õpilased endale kuni kolm peatükki läbilugemiseks ning kirjeldamiseks. Läbiloetud materjali tuli kirjanduse tunnis tutvustada kaasõpilastele, mille tulemusena koostati terviklik ülevaade raamatu sisust. Kunstõpetuses valmis igal õpilasel illustratsioon loetud peatükkide kohta ning sellega seoti ka tsitaat raamatust. Geograafias visandas iga õpilane oma läbiloetud peatükkide põhjal "Nautiluse" teekonna minikaardil ning lisas sinna jutuga seotud geograafiliste objektide nimed. Lisaks valmis minikaartide andmete põhjal kunstiõpetuses ka suur seinakaart.

Projekti viimase etapina valmis suur seinakaart, mis kujutab "Nautiluse" teekonda nii, nagu seda on kirjeldatud Jules Verne’i romaanis "20000 ljööd vee all". Kaart valmis kunstiõpetuse tundides õpetaja Reet Tallo juhendamisel. Kaardil on kasutatud ka õpilaste illustratsioonide minipilte. "Nautiluse" teekonna kandmisel seinakaardile kasutati õpilaste minikaarte.

Seinakaardi koostamisel osalesid kõik klassi õpilased. Kaardi koostamine oli jagatud erinevateks tööetappideks, mida teostasid kuni 4-liikmelised õpilaste rühmad. Erinevate rühmade tegevused olid järgmised: aluskaardi kontuuride joonistamine, aluskaardi värvimine, koordinaatvõrgustiku kandmine kaardile, raamatuga seotud kohanimede kandmine kaardile, "Nautilise" teekonna kandmine kaardile, kaardi viimistlemine.

Vaata pilte illustratsioonidest ja seinakaardist

Lisatööna koostas 9.a klassi õpilane Kärt Lang 2014/2015. õa alguses veebikaardi. Kaardi koostamisel on kasutatud eelmise õppeaasta lõiminguprojekti tulemusi. Kaart sisaldab projekti käigus valminud illustratsioonide digitaliseeritud versioone ning kaasõpilaste poolt välja otsitud tsitaate. Teekonnad ja sündmuste toimumise kohad on kaardile märgitud õpilaste koostatud minikaartide abil. Kaart saavutas 2014 GIS-päev kaardikonkursil oma vanuserühmas 1. koha

Vaata veebikaarti

Lisainfo