Erivajadusega õpilased tavakoolis. Märkamine ja kirjeldamine vaatluskaardipõhiselt – eripedagoog Sirje Pormeister
Ettekanne

Minu arvamus ja kogemused keelekümbluse koolitusest – klassiõpetaja Laura Kuusik

VEPA-käitumisoskuste mäng – klassiõpetaja Karin Tõevere
Ettekanne

Õpikeskkonna innovaatiline lahendus (idee-kavand koridori kasutamiseks, loovtöö juhendamise kogemus) – loodusainete õpetaja Kaire Sumberg
Ettekanne

Ümberpööratud klassiruumi poolt ja vastu – matemaatikaõpetaja Reene Õigus
Ettekanne

Jules Verne annab võimaluse lõiminguks – infojuht ja loodusainete õpetaja Priit Pensa
Ettekanne

Loovtantsutund – Nele Varendi

Lisainfo