23.-25. jaanuar toimusid Veeriku koolis 9. klasside gümnaasiumisse sisseastumiskatsete vestluste simulatsioonid.
See tähendab, et kõigil lõpuklassi noortel oli võimalus panna end proovile „mängu-komisjoni“ ees ning kogeda, kuidas neil läheb.
Sellele eelnesid sissejuhatavad ja suunavad infotunnid ning simulatsioonide üks osa oli ka tagasiside andmine.
Kõik selle nimel, et noored tunneksid end kindlamalt kevadel päris vestlustel.
Kõik meie kooli noored hindavad edasiõppimist ja soovivad jätkata ühel või teisel kujul koolis.
Paljudel oli kindel soov Tamme kool, ent mitmed mainisid ka teisi Tartu linna koole.
Komisjon suunas noori mõtlema tulevase kooli valiku peale pigem sisuliselt ning kooli asukoha ja välimuse jätta otsuse tegemisel teisejärguliseks.
Parem mõte on ju ikka oma järgmised 3 aastat planeerida kooli, mille õppekava sulle tõeliselt meeldib.
"Oli hea meel kogeda kui palju põnevaid tulevikuplaane meie kooli noortel on ja millise õhinaga nad nendest rääkisid", sõnab kooli psühholoog Kaisa Hunt, kes osales igal vestluse päeval komisjoniliikmena.
Kes soovib aga veel lisanõu oma valikute tegemiseks, võiks julgelt pöörduda oma klassijuhtajate Liis Leilopi ja Carmen Lutsu või huvijuhi Egle Saarepere, koolipsühholoogi Kaisa Hundi ja Rajaleida karjäärinõustajate pool

Pildil tänavad õpilased ühte Rajaleidja karjäärinõustajat Kadrit.

 

 

 

 

Lisainfo