Tegevusi organiseerivad 8. klassid koos klassijuhatajatega.

Lisainfo