Lastevanemate üldkoosolekud toimuvad

23. septembril kell 18.00 I kooliaste (1.-3. klass) ja 24. septembril kell 18.00 (4.-9.klass)

Päevakord:
1. Kool sellel õppeaastal - direktor
2. Liikumisõpetusele üleminekust ja liikumisvahetundidest - Anne Välja, tervisenõukogu juht
3. Hoolekogu töö aruanne - hoolekogu esimees
4. Hoolekogusse lastevanemate esindajate valimine - direktor

Järgnevad koosolekud klassides

Lisainfo