16.-20. Septembril toimus Veeriku koolis mitmeid ülemaailmsele koristuspäevale pühendatud üritusi.

Esmaspäeval alustasime 6. klassidega üleeuroopalist õhukvaliteedi projekti. Andmekogujate paigaldamine toimus õuevahetunnis. Hiljem täitsime klassides küsitluslehed. Andmete kogumine kestab neli nädalat ja hõlmab Euroopa koole. Kaasatud on koolid kümnest Euroopa riigist, sh Eestist osalevad vaid 10 Tartu kooli. Mõõdetakse NO2 sisaldust koolimaja tänavapoolsel ja pargipoolsel küljel. Saadud tulemusi analüüsitakse ning tulemused on aluseks edaspidise tegevuse planeerimisel.

Teisipäeval oli I kooliastmel teemakohane teatrietendus "Näed, see seal".

Kolmapäeval–neljapäeval käisid I kooliastme õpilased õuevahetundides ringi ning otsisid prügi. Pärast analüüsiti ja arutleti koos klassiga, mida leiti ja kuidas oleks õige seda sorteerida.

Neljapäeval oli õuevahetunnil võimalus kõigil õpilastel prügi sorteerimiseks koolimaja terrassil. Rääkisime prügi sorteerimisest ja huvilised said ise sorteerida.

Tekst: õpetaja Kaire Sumberg.

Pildid: õpetaja Kaire Sumberg ja õpetaja Kristel Kruuse.

Lisainfo