Head lapsevanemad.

Seoses koroonaviiruse levikuga on kool suletud vähemalt märtsi lõpuni. Õppetöö on korraldatud e-õppe vormis. Õpetajad saadavad Stuudiumi kaudu õppeülesanded arvestades tunniplaanijärgseid tunde ja koduste tööde mahtu. Kool kasutab suhtlemiseks ja infovahetuseks Stuudiumi keskkonda.

Kodusõppe ajal on vajalik vältida rahvarohkeid kohti, võimalusel viibida piisavalt värskes õhus.

Lisainfo