7.−9. klasside karjääripäev algas 20. märtsil õppekäikudega erinevatesse asutustesse. Erinevate karjäärivõimaluste ja ametitega tutvuti ettevõte eAgronomis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Tartu Lasteaed Meelespeas, Tartu Politsei- ja Piirivalveametis, Topauto Tartus, Tartu Linnavalitsuse infotehnoloogia teenistuses ja Tartu Maakohtus. 

Koolimajas jätkus päev erinevate loengu ja praktiliste töötubadega. Võimalik oli kuulata oma ala spetsialiste: iseenda turundamise teemadel rääkis Andres Kuusik, IT-valdkonda esindas vilistlane Ronald Aruorg, improteatrist rääkis Markus Koidu, karjääri võimalustest sõjaväes jutustas Arni Ilves, noorsootöötaja tuhandest ametist rääkisid Kristiin Vink ja Helene Toomeoks, politsei igapäeva tööst kõneles Maarika Buht, ettevõtte personali juhtimisest rääkis Ella Käi-Edo, maailmamuutmisest jutustas Aleksei Jašin, teadusest, inseneeriast ning esinemiskunstist jagas Arnold Rein Tatunts ning treeneri igapäeva elust kõnelesid Heigo Klaos, Reijo Loik ja Lenel Karu.

Karjääripäev sai kokku võetud klassijuhatajatunniga.

Suur tänu kõigile asutustele, spetsialistidele, kooli töötajatele ja õpilastele, kes panustasid Veeriku kooli karjääripäeva toimumisse.

Õpilaste tagasisidest tuli välja, et sarnaseid koolipäevi, kus saab erinevate erialade ja asutustega tutvuda, võiks veel enamgi olla. Kasulikkust nähti nii praeguste kui ka tuleviku otsuste tegemisel.

 

 

 

 

Veel enne vaheaega, 22. veebruaril toimusid kolm pidulikku EV 101. aastapäeva aktust.

I kooliastme aktusel esinesid 1. ja 2.-4. klassi mudilaskoorid lauludega ""Eesti laps", "Ilus on isamaa" ja "Rõõmulaul". Tantsisid 1.b klassi rahvatantsurühm tantsudega "Eesti polka" ja 2.-3. klassi tantsurühm tantsuga "Päikesejänkud".

II kooliastme aktusel esinesid laste- ja poistekoor lauludega "Siin olen kasvanud", "Vanaisa" ja "Maarja kuld". Veel esinesid 2.-3. klassi rahvatantsurühma õpilased tantsudega "Päikesejänku" ning "Oige ja vasempa".

III kooliastme aktuse viisid 7.-9. klassi õpilased sel aastal ise läbi, tuginedes laulupeo maastikumängul külastatud laulupeo paikade ajaloole. Etteasted olid väga loomingulised - lauldi, eteldi ja mängiti ka kitarri ja klaverit.

Aktuseid juhtisid õpilased Mia Faster (7.a), Marii-Eliise Ats (6.b) ja Annemai Rajang (9.b). Helitehnika eest vastutasid õpilased Ricard Vardja (7.a), Kristjan Rüüson (7.b) ja Markus Tõnson (7.c). Laulukoore juhendasid õpetajad Mare vakker ja Astra Volkov. Rahvatantsurühmad olid õpetaja Ülle Kepleri juhendatud. Aula oli kaunistatud isamaalistes toonides tänu õpetaja Reet Tallole. Pidulikud liputseremooniad said tehtud tänu 9. klassi õpilastele - Robin Aus (9.b), Ene-Ly Roosimaa (9.b), Mari-Ly Roosimaa (9.b9, Elmar Vare (9.a), Eliise Kivi (9.a) ja Helin-Liis Sõrra (9.a). III kooliastme aktust pildistas õpilane Kristiina Ernits (9.b). Aktuste sisu panid kokku ja õpilasi juhendasid õpetajad Pille Kessel, Jane Pääsukene ja huvijuht Egle Saarepere. Suur tänu kogu korraldusmeeskonnale!

 

Vaata rohkem pilte siit - https://drive.google.com/drive/folders/1GpF7Yu0EbNiqzU6fcxlI_jX8eptbL5gs?fbclid=IwAR2lTsJ1T09TuTLGsUocyWWz1P0j_qTlYa4Q81gKfdh58NP4raWBnZ7EOw8

Lisainfo