Soomusrong nr 7 „Wabadus“ ja laulupidu 150!

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine on täis hoos. Kolmas kooliaste on saanud käia nii Vabadussõjaga seotud soomusrongi vaatamas kui ka laulupeoga seotud kohti Tartus avastada.

Meenutamaks 100 aasta möödumist Eesti Vabadussõjast asus 4. jaanuarist 2019 mööda omaaegset lahingutegevuse marsruuti teele Vabadussõja soomusrongist inspireeritud näidis nimega „Wabadus''. 14.-16. jaanuar peatus Vabadussõjas kasutatud soomusrongide piltide põhjal rekonstrueeritud „Wabadus'' Tartu raudteejaamas.

8. ja 9. klassid käisid rongi uudistamas ning teada sai palju uut. Räägiti sellest, kuidas soomusrongis sõda peeti, tutvustati soomusrongi ennast (millistest vagunitest koosnes) ning selgitati Vabadussõja olulisust Eesti ajaloos.

Õpilasi pani imestama see, et soomusrong ei olnudki nii soomustatud kui nimetus ehk väidaks - rongi küljed olid algselt täidetud lihtsalt liivaga, mis oli pandud puidu vahele. Üllatav oli ka sõdurite kesine eluolu sõja ajal ja soomusrongis endas. Ruumi oli vähe ning pesta sai harva, samuti oli rongis üsna külm.

Laulupeo 150 sünnipäeva puhul korraldati Tartus maastikumäng, kus rakenduse MOBO abil sai leida peoga seotud olulised kohad (vaata täpsemalt siit ). Kolmas kooliaste võttis asja eriti tõsiselt ette - laulupeoga seonduvat korrati üle ning tuletati nii eesti keele, muusika kui ka ajaloo tundides. Kui teemad üle vaadatud, sai minna matkama. Vähemalt viis punkti käisid läbi kõik kolmanda kooliastme klassid. Õpilaste arvates oli tegu väga õpetliku ja mõnusa jalutuskäiguga, kus lisaks talvise ilma ja toreda seltskonna nautimisele sai ka palju uusi teadmisi ning proovile pandi oma orienteerumisoskused. Nii mitmedki õpilased tõid välja, et matk oli hea ühtsustunde looja.

I üldlaulupeoga seotud läbi käidud ja nähtud punkte tutvustatakse Eesti Vabariigi 101 sünnipäevale pühendatud aktusel 22. veebruaril.

Vaata lisa:

soomusrongi kohta https://esm.ee/ekspositsioon/soomusrong-nr-7-wabadus laulupeo sünnipäeva kohta https://tartulaulupidu.ee/2019/

 

Vaata pilte https://bit.ly/2FTWMvf ja https://bit.ly/2Wpz7rz.

 

9. jaanuaril osalesid Veeriku kooli õpilasesinduse õpilased Mia Faster (7.a), Gayla Helery Mägi (.a), Christina Kasesalu (9.a), Robin Aus (9.b), Martin Männiste (9.b) ja Siim Lillemaa (9.a) Tartumaa õpilasesinduste osaluskohvikus. Osaluskohvik on paik otsustajate ja noorte kohtumiseks, kus saab arutada ühiselt olulistel teemadel. Laudkonniti toimuvaid arutelusid juhtisid abilinnapead ning osakonna- ja teenistuse juhatajad.

Osaluskohviku kaks tundi jaotusid järgmiselt: 8 teemat, 8 lauda, 8 otsustajat neid teemasid noortega lahkamas. Kokkulepe oli selline, et kohvitass ☕️ käes võis lauda iga kell vahetada kui muu teema ikka põnevam tundus. ? 

 

Teemadeks olid: 


1️⃣ Noore õigused seaduse silmis 
2️⃣ Tartu 2024 - Euroopa kultuuripealinnaks noortele 
3️⃣ Sõltuvusained - miks tarvitatakse ja kuidas ennetada?
4️⃣ Noorte kaasav eelarve 
5️⃣ Noorte õpilasfirmad
6️⃣ Noortesõbralik linnaruum
7️⃣ Milliseid gümnaasiume Tartu vajab? 
8️⃣ Tartu aastal 2040

 

Õpilaste sõnul meeldis neile see, et räägiti nii murekohtadest kui ka rõõmudest ja sõna said kõik, kes tahtsid. Ja kõige selle juures arvestati ka kõigi seisukohta.

 

Vaata lisa siit - https://www.facebook.com/tartulinn/photos/pcb.553153041854620/10157173307344208/?type=3&theater

 

 

 

Lisainfo