1. märtsil 2017 toimus Tartu Veeriku Koolis karjääripäev 7.-9. klasside õpilastele. Päev algas õppekäikudega – iga klass külastas erinevat õppeastutust. 7.a klass sai tutvuda Tartu Kutsehariduskeskuse õpisuundade ja võimalustega. 7.b klass külastas AHHAA keskust, saades teada, milliseid ameteid seal leidub. 8.a klass külastas Politsei- ja Piirivalveametit, 8.b klass Maakohust. 9.a klass sai tutvuda Tartu Teaduspargi SPARK Demo hoonega ning 9.b külastas Rahvusarhiivi uut hoonet Noora. 

7.b klass külastas karjääripäeva raames Ahhaa teaduskeskust. Giid juhatas meid nii läbi näitusesaalide kui ka ruumide, kuhu tavakülastaja ei pääse. Käisime lao-, kontori- ja laboriruumides ning saime aimu, kuidas asjad keskuses käivad. Kohtusime erinevate ametite esindajatega, sealhulgas ka leiutajaga. Kuulsime, mis Ahhaas töötavatel inimestel parasjagu käsil on. Külastasime töökoda, kus käis eksponaatide parandamine ja uute välja mõtlemine ning planeerimine. Õppekäik Ahhaasse oli huvitav ning tutvustas tööd ja inimesi selle taga, mida me niisama Ahhaad külastades näeme.

Kristiina Ernits, 7.b

Õppekäikudelt tagasi, toimusid õpilastele kahe tunni vältel töötoad koolimajas. Töötubades osalemine toimus eelregistreerimise käigus tehtud valikute alusel. 

Õpilastel oli võimalus valida järgnevate töötubade seast: 

  • „Ametite kuldvillak“, Olav Kersen, Tartumaa Rajaleidja keskuse karjääriinfospetsialist
  • „Sissejuhatus ametite maailma“, Heidi-Maarja Melts, Tartumaa Rajaleidja keskuse karjääriinfospetsialist
  • „Erasmus+ võimalused“, Auli Auväärt, Tartu Lille Maja noorsootöötaja ja Erasmus+ esitleja
  • „Õpilasfirmast oma ettevõtteni“, Ergo Kukk, „Kolm põrsakest“ kommunikatsioonijuht
  • Karin Rosenthal, TÜ Kliinikumi ämmaemand
  • Marko Villemson, Eesti Ratsaspordi Liidu treener
  • Ronald Laarmaa,  Eesti Maaülikooli bioloog
  • Eva-Maria Tõnson, Tartu Veeriku Kooli vilistlane ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi abiturient
  • Merike Tartu, Tartu Vangla sotsiaaltöötaja 

Päeva lõpetasid arutelud klassijuhatajatundides, kus võeti kokku karjääripäeval õpitu ning vahetati muljeid.

Karjääripäeval käisime lõuna prefektuuris kus meile näidati relvi mida politsei kasutab, kiirreageerimis politseinik rääkis meile oma tööst ja milline tema tööpäev on. Lõpetuseks saime küsida küsimusi ja peale seda läksime tagasi kooli. Koolis osalesin Karjäärikuldvillakus mille ka oma tiimiga võitsin. Kuldvillaku lõppedes läksin klassijuhataja tundi. Kooliväline osa oli minu jaoks sel päeval kõige huvitavam.

Henri Tõevere, 8.a

 

Kõik õpilased täitsid ka tagasisidelehe, kust võib järeldada, et suurem osa õpilastest jäi karjääripäevaga väga rahule ning leiab, et sellised töötoad ja õppekäigud aitavad rohkem mõelda oma karjäärivalikute peale ning annavad ülevaate erinevatest ametitest. Õpilased panid kirja ka soove selle osas, missuguste ametite esindajaid tulevikus võiks veel kooli rääkima kutsuda. 

Suur-suur aitäh kõikidele ettevõtetele, kes meie kooli õpilasi sel päeval oma töökeskkonnas tervitasid, kõikidele töötubade läbiviijatele, kes oma aega Veeriku kooli õpilaste silmaringi avardamiseks panustasid, ning Tartumaa Rajaleidja keskusele, kes toetas oma koostööga karjääripäeva planeerimisel! 

 

Erasmus+ töötuba Auli Auväärt juhtimisel 

Foto: Marin Vomm

 

28. veebruar, teise trimestri viimane koolipäev, oli kõikidel Veeriku kooli õpilastel teistmoodi kui tavapärased koolipäevad, sest oma tunniplaani sai koostada igaüks ise, lähtudes iseenda eelistustest ja huvidest. I kooliastme õpilastel oli korruste päev, kus õpilased külastasid oma korruse peal erinevaid töötubasid, kogudes kaelakaardile kleepse või muid märgikesi. Nende jaoks on selline töökorraldus trimestri viimastel päevadel juba traditsioon. Küll aga oli selline koolipäev uus kogemus II ja III kooliastme õpilastele. Neil tuli eelneval päeval ise enda tunniplaan paika panna, valida välja sobiva sisu ja kestvusega töötoad ning vastutada ise õigel ajal õiges kohas viibimise eest. 

Kokku oli õpilastel võimalus 6 tunni vältel valida 18 erineva töötoa hulgast endale kõige meelepärasemad. Töötubades olid põimitud erinevad õppeained ning aineteülesed teadmised ja oskused. Suurem osa töötubadest lähtus ühisest vastlapäeva temaatikast - uusi teadmisi omandati nii eesti kui ka vene vastlakommete ja -traditsioonide kohta. 

Aga mitte kõik töötoad ei puudutanud vaid rahvakultuuri - võimalik oli proovida ka line-tantsu, linavõrkpalli, meisterdada erinevaid ruumilisi kujundeid, luua koomikseid ning valmistada seebimulle. 

Õpilaste mõtteid pärast 28. veebruaril toimunud teemapõhist projektipäeva: 

Me käisime line-tantsus, regivärsilise rahvalaulu loomises ja rahvakalendri tähtpäevade töötoas. Esimene meeldis meile kõige vähem, sest seal olid veidrad tantsusammud ja liiga palju poisse. Kõige rohkem meeldis meile rahvakalendri tähtpäevade töötuba, sest oli tore õpetaja ja tore tegevus. Toreda tegevuse all mõtleme me Kahooti. Otsisime tahvlis infot, et kirjutada naljapäevast. Oli tore päev, toredad õpetajad ja hea söök. 

Liisbet Vahtrik ja Siret Pent, 4.b klass

Tundsime koridoris kalahaisu ning vaatasime loodusklassi sisse. Seal oli Läänemere töötuba. Läänemeretöötoas said õpilased tegutseda rühmadena ja osaleda erinevates ülesannetes. Näiteks sai uurida hüljeste ja lindude sulgede kohta ning lahata kala sisemust. Tundus, et õpilastel oli huvitav ja neile see meeldis. [...] Kõige huvitavam asi oli linavõrkpall, kuna seda kehalise kasvatuse tundides tavaliselt ei mängita ja see haaras õpilased kaasa sportima. Meie koolis oli lahe ja vaheldusrikas koolipäev.

Krisliin Rohtla, Ene-Ly Roosimaa ja Mari-Ly Roosimaa, 7.b klass

Projektipäeval toimus samuti õpilaste andmete kogumine, et koostada tundides kasutatav statistikakogum. Andmekogumikku panustas 124 õpilast, kes panid enda kohta kirja muu elementaarse hulgas käte siruulatuse, vööümbermõõdu, jalalaba pikkuse ja silmavärvi. [...] Tänavune vastlapäeval peetud projektipäev möödus peaaegu kõigil õpilastel tegusalt ja lõbusalt. Nii mõneltki õpilaselt oli kuulda, et sarnaseid päevi võiks olla rohkem, kuna oli väga huvitav.

Nataly Rätsepp, Cärol Vesk, Kätriin Valvik, 7.a klass  

Nagu päevajärgsetest emotsioonidest välja tuleb, oli kõikidel meeleolukas ja huvitav vastlapäev, mis jääb veel kauaks meelde ning mis kindlasti ei jää ka viimaseks!

Aitäh kõikidele, kes aitasid kaasa õpilaste koolipäeva põnevamaks ja meeldejäävaks muutmisele!

Lähemalt saab lugeda õpilaste kogemuste kohta koolilehest Ninatark: http://www.veeriku.tartu.ee/images/koolileht/ninatark_i_2017.pdf 

Vastlatoidu valmistamise töötoas osalenud õpilased enda valmistatud toitu nautimas. 

Pilt: töötoa juhendaja õpetaja Reet Tallo

Lisainfo