Veebruari ja märtsi kuus toimusid Tartu Veeriku Koolis sisseastumiskatsete vestluste stimulatsioonid üheksandatele klassidele. Simulatsioon toimus iga õpilase jaoks individuaalselt ning tal tuli astuda komisjoni ette, kus mängiti läbi vestlus tema esimese eelistuse kooli kandideerimise põhjal ning jagati näpunäiteid, mida veel enne päriselt vestlusele minekut võiks silmas pidada. 

Vestluse simulatsiooni eesmärgiks oli vähendada vestlustega kaasnevat stressi ning anda 9. klassi õpilastele ülevaade sellest, mida sisseastumisvestluse situatsioon endast kujutab, milliseid küsimusi võidakse küsida. Õpilaste tagasisidest selgub, et simulatsioone peetakse vajalikuks ja abistavaks.

Komisjonid küsisid nii tavalisi küsimusi (näiteks: kuhu kooli soovid kandideerida ning miks just sinna) kui ka spetsiifilisemaid (näiteks: kas oled andekas või töökas). Klassikaaslaste tagasisidest sain teada, et kõik pidasid neid vestluseid vajalikuks. 9.a klassi õpilane Cynthia lisas ka, et proovivestlus võttis suurema pinge maha, kuna ta sai aru, et tegelikkuses need vestlused õudsed polegi. Olen kindel, et proovivestlused panid paljud üheksandikud mõtlema läbi oma koolivaliku ja mida sealsetel vestlustel endast rääkida. Loodan, et ka järgmiste aasta üheksandike aitavad Veeriku koolis toimuvad vestluste stimulatsioonid.

Pamela Ebber, 9.a

Suur aitäh Tartumaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustajatele Kristel Paalile, Kristel Lään-Saarikule, Olav Kersenile ning Regita Saksingule, kes Veeriku kooli õpilaste simulatsioone juhtisid, ning kõikidele komisjonis viibinud õpetajatele!

Neljapäeval, 9. märtsil külastas Veeriku kooli algklasside õpilasi Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendusega "Heategu". Lugu jutustas kahest koolipoisist, kes esimesel koolipäeval said ülesandeks teha ühe heateo, kuid päeva lõpus avastasid, et olid teinud palju rohkem, kui neilt oodati. Poisid õppisid päeva käigus nii mõndagi ja avastasid, et head teha on väga vahva! Etendusse oli põimitud natuke ka nutiseadmete liigne kasutamine laste seas. Nimelt avastasid poisid etenduse käigus, et kui päeva jooksul on palju muid toredaid tegemisi, siis nutiseadmed ei tule meeldegi ning et tegelikult on targem need kooli minnes üldse koju jätta! 

Vahva ja lõbus etendus tõi naeratuse näole nii väiksemal kui ka suuremal publikul, sest kiidusõnu kõlas nii õpetajate kui ka õpilaste suust. Läbi teatri õppida on tore! 

Foto: Marin Vomm

Lisainfo