14. märtsil toimus koolis emakeelepäevale pühendatud aktus, kus kuulsime õpilaste poolt loetud luuletusi ja tehti kokkuvõte õpilaste poolt kirjutatud emakeele teemalistest vastustest eesti keele õpetajate poolt esitatud küsimustele. Raamatukoguhoidja Merike rääkis meile eesti keele vajalikkusest, veel luges ta meile ka ühe jupi raamatust "Hädaoru kuningas". Muidugi tunnustati ka iga klassi parimaid etteütluse kirjutajaid. Päev jätkus tavaliste tundidega.

Mia Faster, 5.a 

Tunnustuse saanud parimad etteütluse kirjutajad: 

Johanna-Marie Nöps, 4.a 

Liisbet Vahtrik, 4.b 

Aleksander Uba, 4.c 

Mia Faster, 5.a 

Kaisa Kontkar, 5.b 

Grethel Kleer Teder, 5.c 

Lisandra Lipp, 6.a 

Rainis Puusepp, 6.b 

Nataly Rätsepp, 7.a 

Kristiina Ernits, 7.b 

Helen Sinivee, 8.a 

Kädi Lubi, 8.a 

Hannes Palu, 8.b 

Armand Songisepp, 9.a 

Anel Neumann, 9.a 

Mary-Liis Mustonen, 9.b 

 

Kooli parimad etteütluse kirjutajad olid: 

Liisbet Vahtrik, 4.b 

Armand Songisepp, 9.a

Anel Neumann, 9.a  

Mary-Liis Mustonen, 9.b

 

Suured tänud 5.a ja 8.a klassi õpilastele ning raamatukoguhoidja Merike Balderile emakeelepäeva kogunemisel esinemise eest! 

Aitäh ka meie toredatele eesti keele õpetajatele Kristiina Järvele, Kristel Kruusele ja Eveli Laatsile, kes olid emakeelepäeva kogunemise eestvedajateks ning kes igapäevaselt panustavad sellesse, et Veeriku kooli õpilased  väärtustaksid ja hoiaksid oma keelt.  

Foto: Marin Vomm

 

On traditsiooniks kujunenud, et vaheajal, kui õpilased õppetööst puhkavad, asetavad hoopis õpetajad end õpilaste roll, vahetavad omavahel kogemusi ja koguvad mõtteid oma töö veel paremaks korraldamiseks. 21. märtsil toimus metoodikapäev, kus nii mõnedki Veeriku kooli õpetajad oma ideid kolleegidega jagasid. Esindatud olid erinevad ained ja aineülesed oskused. Paljudes metoodikapäeval toimunud töötubadest on õpilastel juba erinevate ürituste käigus (teemapõhine projektipäev 28. veebruaril, isadepäev) olnud võimalik osa saada, vaheajal avanes see võimalus siis õpetajatel. 

Lisaks erinevatele töötubadele jagati sel päeval kogemusi ka ettevõtlikkuse arendamisest erinevate klassipõhiste tegevuste kaudu ning võeti kokku juba sügisel koos käima hakanud õhinapõhise õppimise õpikogukonnas toimunu. 

Suured tänud kõikidele esinejatele, paneeldiskussioonis osalenutele ja töötubade juhendajatele! 

 

KAVA: 

10.00 – õhinapõhine õppimine Kristel Kruuse õpikogukonna näitel

10.45 – Ettevõtlikkuse arendamine 2., 3. ja 5.a klassi näiteil

11.30 – Teemapõhise projektipäeva refleksioon – õppejuhi kokkuvõte

LÕUNA

13.00 – 14.30 Jagame kogemust ja nopime ideid           

Töötoad:

13.00 – 13.25

              * Inglise keele luuletuste loomine ja filmimine (õp Salumets)

              * Läänemeri (õp Sumberg) 

              * Loovuse töötuba VIPPA tootmisjääkidest  (õp Karpov)

 13.30 – 13.55

              * Ruumiliste mudelite valmistamine. 

                 Mudellinn (õp Puusepp, Õigus, Nummert)

              * Raamatust koomiks (õp Kruuse, Pääsukene)

              * Digitaalne arengumapp (õp Sulg) 

  14.00 – 14.30

              * Vene vastlakombestik (õp Kuznetsova, Maalmann)

              * Seebimulli töötuba (õp  Rahu)

14.30 – 16.00 Lihase hooldus (Evaliis Seiler)

14.30 – 16.00 Peresüsteemist laiemalt (Õnne Nummert)

 

Ettevõtlikkuse arendamine 2., 3. ja 5. klassi näitel. Foto: Marin Vomm 

Töötuba klassiõpetajatele. Foto: Karin Tõevere

Lihase hooldus. Foto: Karin Tõevere

 

 

Lisainfo