7. novembril 2018 külastasid meie kooli Teeme+ projekti raames Tartu tähetorni töötajad, et läbi viia erinevaid haridusprogramme.

4. klassidele toimus kahes vahetuses töötuba "Päike ja teised tähed". Selle käigus uuriti, milline on ühe tähe elulugu ja missugune see Päike ikka õigupoolest on. Õpilased said ise meiterdada tähe elutsüklit kujutava järjehoidja ning tähe mudeli.

7.-9. klassi õpilased said programmi “Heleduskõver” raames proovida kätt selliste ülesannete kallal, millega tähefüüsikud igapäevaselt Tartu Observatooriumis tegelevad. Vaatlusandmete põhjal koostati heleduskõver ja uuriti, mida see konkreetse taevakeha kohta rääkida võiks. Samuti said õpilased ülevaate sellest, millega astronoomid ja astronaudid igapäevaselt tegelevad.

Vaata pilte

17.oktoobril toimus Veeriku koolis ESHA ( Euroopa Koolijuhtide Assotsiatsioon ) konverentsi esimese päeva raames Euroopa koolijuhtide külastus tutvumaks kooli õppekorralduse, lõimingute ja projektõppe läbiviimisega, robootika kasutamisega ainetunni osana ning õpilaste digitaalsete arengumappidega.

Külastuse jäädvustas 9.b õpilane Kristiina Ernits - https://drive.google.com/drive/folders/1-PsOdKfoYkT8tQT5pBN5ghYAe6AxZBu6

 

Lisainfo