Metoodikapäev "Jagatud koolirõõm" 18. märts 2014.a

Ühe õpikogukonna õppimise/õpetamise lugu. Õppimist toetav (kujundav) hindamine II kooliastme näitel (õpetajad Signe Varendi, Riin Grossmann, Tiina Ruus, Kristel Kruuse, Karin Tõevere, Ülle Kepler, Mare Vakker, Kersti Krüünvald, Riina Karpov).
Kuldvillak
Hindamismudel

Praktiline näide õppimist toetavast hindamisest 8.klassi keele – õpetusest (õpetaja Riin Grossmann).

Lõiminguprojekt "Minu…"–sarja raamatute põhjal (õpetaja Priit Pensa).
Ettekanne

Lõiminguprojektid raadio Elmari ja ERM-ga (õpetaja Kristiina Järve).
Ettekanne

Ümberpööratud klassiruum matemaatikatunnis (õpetaja ja haridustehnoloog Kristi Kreutzberg).

Õpilaste ja õpetajate koosõppimise kogemus Inglismaa keele- laagri näitel (õpetajad Astrid Salumets, Aili Kadaste).
Ettekanne

Lisainfo