Veebruari ja märtsi kuus toimusid Tartu Veeriku Koolis sisseastumiskatsete vestluste stimulatsioonid üheksandatele klassidele. Simulatsioon toimus iga õpilase jaoks individuaalselt ning tal tuli astuda komisjoni ette, kus mängiti läbi vestlus tema esimese eelistuse kooli kandideerimise põhjal ning jagati näpunäiteid, mida veel enne päriselt vestlusele minekut võiks silmas pidada. 

Vestluse simulatsiooni eesmärgiks oli vähendada vestlustega kaasnevat stressi ning anda 9. klassi õpilastele ülevaade sellest, mida sisseastumisvestluse situatsioon endast kujutab, milliseid küsimusi võidakse küsida. Õpilaste tagasisidest selgub, et simulatsioone peetakse vajalikuks ja abistavaks.

Komisjonid küsisid nii tavalisi küsimusi (näiteks: kuhu kooli soovid kandideerida ning miks just sinna) kui ka spetsiifilisemaid (näiteks: kas oled andekas või töökas). Klassikaaslaste tagasisidest sain teada, et kõik pidasid neid vestluseid vajalikuks. 9.a klassi õpilane Cynthia lisas ka, et proovivestlus võttis suurema pinge maha, kuna ta sai aru, et tegelikkuses need vestlused õudsed polegi. Olen kindel, et proovivestlused panid paljud üheksandikud mõtlema läbi oma koolivaliku ja mida sealsetel vestlustel endast rääkida. Loodan, et ka järgmiste aasta üheksandike aitavad Veeriku koolis toimuvad vestluste stimulatsioonid.

Pamela Ebber, 9.a

Suur aitäh Tartumaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustajatele Kristel Paalile, Kristel Lään-Saarikule, Olav Kersenile ning Regita Saksingule, kes Veeriku kooli õpilaste simulatsioone juhtisid, ning kõikidele komisjonis viibinud õpetajatele!

Lisainfo