14. märtsil toimus koolis emakeelepäevale pühendatud aktus, kus kuulsime õpilaste poolt loetud luuletusi ja tehti kokkuvõte õpilaste poolt kirjutatud emakeele teemalistest vastustest eesti keele õpetajate poolt esitatud küsimustele. Raamatukoguhoidja Merike rääkis meile eesti keele vajalikkusest, veel luges ta meile ka ühe jupi raamatust "Hädaoru kuningas". Muidugi tunnustati ka iga klassi parimaid etteütluse kirjutajaid. Päev jätkus tavaliste tundidega.

Mia Faster, 5.a 

Tunnustuse saanud parimad etteütluse kirjutajad: 

Johanna-Marie Nöps, 4.a 

Liisbet Vahtrik, 4.b 

Aleksander Uba, 4.c 

Mia Faster, 5.a 

Kaisa Kontkar, 5.b 

Grethel Kleer Teder, 5.c 

Lisandra Lipp, 6.a 

Rainis Puusepp, 6.b 

Nataly Rätsepp, 7.a 

Kristiina Ernits, 7.b 

Helen Sinivee, 8.a 

Kädi Lubi, 8.a 

Hannes Palu, 8.b 

Armand Songisepp, 9.a 

Anel Neumann, 9.a 

Mary-Liis Mustonen, 9.b 

 

Kooli parimad etteütluse kirjutajad olid: 

Liisbet Vahtrik, 4.b 

Armand Songisepp, 9.a

Anel Neumann, 9.a  

Mary-Liis Mustonen, 9.b

 

Suured tänud 5.a ja 8.a klassi õpilastele ning raamatukoguhoidja Merike Balderile emakeelepäeva kogunemisel esinemise eest! 

Aitäh ka meie toredatele eesti keele õpetajatele Kristiina Järvele, Kristel Kruusele ja Eveli Laatsile, kes olid emakeelepäeva kogunemise eestvedajateks ning kes igapäevaselt panustavad sellesse, et Veeriku kooli õpilased  väärtustaksid ja hoiaksid oma keelt.  

Foto: Marin Vomm

 

Lisainfo