Õpilasesindus alustas sel nädalal infovahetundidega.

Kuigi erinevate infolistide, plakatite ja sotsiaalmeediakanalite kaudu jagab õpilasesindus tihti infot, on oluline kohtuda ülejäänud kooliperega aeg-ajalt ka "päriselt". Sellega seoses toimusidki esimesed infovahetunnid eile peale 2. ja 3. tundi.
Infovahetundide eesmärgiks on teavitada teisi õpilasi õpilasesinduste tegemistest, tulevikuplaanidest ja pakkuda võimalust ise kaasa rääkida.
Praegu on plaani võetud teha selliseid kohtumisi iga kolme kuu tagant

 

Lisainfo