Kolmapäeval, 31. jaanuaril oli Veeriku kooli jaoks väga eriline päev - otseeetris oli esimene Veeriku kooli kooliraadio saade.

Juba kaua nägid helipoisid Uku Vill (9a), Stevan Laul (9a), Henri Tõevere (9a) ja õpilasesinduse president Hannes Palu (9b) vaeva, et saada korda endine sõlme-ruum, mis vajas remonti, värskendust ja raadio jaoks vajalikku tehnikat. Tänu paljudele abilistele ja õppekava toetavale projektile "Kas meid on kuulda?" saigi kõik võimalikuks.

Raadio projekt annab lisaks koolipere ühtsemaks muutmisele võimaluse õpetada ja arendada õpilastes erinevaid sotsiaalseid ning infotöötlusoskuseid. Veel toetab ettevõtmine õppekavaga seotud üldpädevuste arendamist ja annab õpetajatele võimaluse õppetöö teistsuguseks planeerimiseks ning erinevate ainete lõimimiseks .

Õpilased on nii tublid, et juba kohe avamispäeval oli eetris esimene muusikasaade ning järgmisel päeval esimene infosaade. Veebruarikuus on kooliraadio info- ja muusikasaated pühendatud eelkõike Eesti Vabariigi 100. juubelile, aga kindlasti on suur rõhk ka olulistel kooli üritustel, tunnustamisel ning muidu info jagamisel.

Loodame, et meie kooli raadio kogub edaspidi vaid hoogu ja muutub üheks väga oluliseks osaks iganädalastele tegevustele nii vahetundides kui ka õppetöös.

Õppekava toetav projekt „Kas meid on kuulda?“ sai rahastuse Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonnalt.

 

Fotod tegi 9.a klassi õpilane Natali Marie Erinits.

 

 

 

 

Lisainfo