Kool tänab ja tunnustab südamest kõiki asjaosalisi! ♥


Pildid Kristiina Ernits (9.b) - https://bit.ly/2w1rbRj

Vaata filmi

 

Lisainfo