Aprillikuu viimasel päeval, 30. aprillil toimus Veeriku koolis tervise- ja liikumispäev.

Kaasatud oli kogu koolipere - katsuti rammu Jüriöö jooksus, teatevõistlustes, orienteerumises, rahvaste- ja võrkpallis ning III kooliastme õpilased said mõõta oma kehalisi võimeid.

Lisaks eelnevale toimus igal klassil klassijuhatajatund, mille teemaks oli "tervis ja liikumine".

Kuna koolipere oli suur olid kaasatud appi nii kooli mängujuhid kui ka Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi klassiõpetajate eriala tudengid. 

Tegusat ja sportlikku päeva koordineerisid kehalise kasvatuse õpetajad Gert Voomets, Anne Välja, Helen Kaarjärv, René Sepp ja Mariann Rajang.

 

 

Lisainfo