Käesolevast õppeaastast saab 1. klassidesse registreeruda ainult ARNO kaudu 15.märtsist kuni 1.maini.

Mida ma pean teada kui minu laps asub Tartu linnas esimesse klassi

Üldine info põhihariduse omandamise võimaluste kohta Tartu linnas asub siin.

Esimesse klassi vastuvõtmiseks reguleerivad järgmised määrused:

Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord

Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

1. KLASSIS VAJALIKUD KOOLITARBED
- Õpilaspäevik
- Jooneline vihik (16 joonega) 2 tk
- Ruuduline vihik (suur ruut) 1 tk
- 4 kiirköitjat (punane, sinine, roheline, kollane)
- Pinalisse harilikud pliiatsid (soovitavalt keskmine kõvadus – HB, 3 tk), värvipliiatsid, viltpliiatsid (soovitavalt kahe otsaga), pliiatsiteritaja (kogumistopsiga), kustutuskumm, lühike joonlaud, mis mahub pinalisse, 30 cm joonlaud, käärid, pulgaliim
- Vahetusjalatsid, mis ei tee põrandale musti triipe (võimalusel heleda tallaga), sussikott
- Pikad ja lühikesed spordiriided (vastatavalt ilmale)
- Spordijalanõud
- Kunstitarvete osas sõlmitakse täpsed kokkulepped klassijuhatajaga

Palun töövahenditele kanda nimed!

Õpikud ja töövihikud saab koolist tasuta.

Lisainfo