Aasta õpilane 2016 Hanna Riia Allas tõestas, et tema edul pole midagi pistmist õnne või juhuslikkusega. Sihikindel töö ja ammendamatu uudishimu on ka sel õppeaastal tõestanud tema paremust erinevatel aineolümpiaadidel ja konkurssidel.

Riiklikud aineolümpiaadid:
Geograafia I järk
- Füüsika II järk
- Bioloogia II järk
- Emakeel 2.-3 koht

Tartu linna aineolümpiaadid
- Füüsika 1.koht
- Emakeel 2.koht
- Õigekiri 3.koht
- Loodusteadused 1.koht
- Bioloogia 2.koht
- Matemaatika 3.koht
- Keemia 1.koht
- Geograafia 1.koht

Riiklikud konkursid:
- Känguru 3.koht

Osalemine meeskondlikel konkurssidel „Noored Euroopa metsades“, Teaduslahing, ökoloogiaviktoriin ja veebipõhine astronoomiaviktoriin „Pulsar“.

Lisainfo