Tartu Veeriku Kool
TUNNUSTUS „AASTA ÕPILANE”
statuut

EESMÄRK:

• Tunnustada õppeaasta jooksul parimaid tulemusi saavutanud õpilast.
• Väärtustada õpilaste panust kooli maine tõstmiseks ning tööd oma kooli tunde
loomisel.
• Läbi tunnustuse luua tublimatele võimalusi enda arendamiseks.


VÄLJAANDMISE KORD:

• Tunnustus antakse 7.- 9. klassi õpilasele, kellel on väga hea või hea õppeedukus ja
eeskujulik käitumine.
• Tunnustuse saamiseks võivad kandidaate esitada õpetajad ja klassijuhatajad või
õpilasesinduse juhatus kirjalikus vormis 4. maiks kooli juhtkonnale.
• Kirjalikus ettepanekus kirjeldatakse kandidaadi arengut, õppeedukust, käitumist,
panust kooli maine tõstmisse, isiklikke saavutusi. Ettepanek sisaldab konkreetseid
näiteid ja võimaluse korral arvulisi näitajaid.
• Tunnustuse saamise otsustab ja kinnitab kooli juhtkond, millest võtab osa ka
õpilasesinduse esindaja.
• Tunnustus antakse kätte kooliaasta lõpuaktusel kooli aulas.


TUNNUSTUSE KIRJELDUS:

• Aasta õpilane saab vastava tunnustusega ja kooli sümboolikaga meene.
• Tunnustuse saaja kutsutakse koos vanematega direktori vastuvõtule
• “Aasta Õpilase” pilt ja nimi sisestatakse kooli kodulehele.

 

Lisainfo