Marii-Eliise Ats

Aasta õpilane 2022

Marii-Eliise Ats on alates 5. klassist kuulunud kooli õpilasesindusse, 9. klassis valiti ta õpilasesinduse juhiks. Õpilasesinduses on Marii-Eliise kaaslastega arvestav, lööb kaasa ideekorjes, ürituste korraldamises ja koristamiseski. Ta on meeskonnaliikmena kaasa aidanud mitme praktilise loovtöö korralduses

Marii-Eliise tegeleb tantsimisega, on pühendunud ja aktiivne trennis käija, esineja, innustaja ja toetaja. 8. klassis valmis tema ja klassikaaslase koostöös sündinud loovtööna tantsukava, kus ta sai näidata oma oskusi, loovust ja kaaslasega arvestamist.

Marii-Eliise õppeedukus on hea, käitumine eeskujulik. Ta on kooli esindanud erinevatel olümpiaadidel ja õpilasvõistlustel: 2021/2022 emakeele- ja bioloogiaolümpiaad, 2020/2021 geograafiaolümpiaad ja võistlused „Noored Euroopa metsades“ ja Tartu GIS-päeva võistlus. Ta on aastaid kuulunud klassi mälumängu võistkonda, mis sel õppeaastal jagas mälumänguturniiril esikohta.

Marii-Eliise on tundides aktiivne kuulaja, õpetajale ja klassikaaslastele võrdne partner. Kui ta vajab abi, otsib ta seda, kui näeb abivajajat, püüab igal moel aidata. Ta on väga julge suhtleja, kes toob alati esile positiivse. See ei tähenda, et Marii-Eliise ei märka murekohti – märkab ning reageerib. Ta julgeb rasketele teemadele tähelepanu pöörata, nt oli ta kodanikupäeva kõnevõistlusel oma siiraste ja avameelsete mõtete ning hea esinemisoskusega eeskujuks noorematele koolikaaslastele. Ta on abivalmis, heatahtlik ning väga empaatiline. Marii-Eliise on kaaslaste seas hinnatud, sest täidab ka siis, kui aega on vähe, oma lubadused, oskab väga hästi teha koostööd, on tolerantne ja kannatlik. Marii-Eliisele saavad toetuda nii kaaslased kui ka õpetajad ning päris kindlasti on ta innustav ja teistega arvestav kaaslane.

Lisainfo