Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilastele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühm töötab 1.klassi õpilastele.

12.50-13.50 õppetegevus (järeleaitamine, koduste tööde tegemine, üldpädevuste arendamine)
13.50-14.10 eine kooli sööklas
14.10-15.50 eakaohane liikuv tegevus vastavalt ilmastikuoludele (klassis või õues), osalemine huviringides, arendavad mängud

Laekuvate avalduste põhjal moodustatakse 2 rühma.

Pikapäevarühma õpetajad on:
õp. Jane Ala
õp. Riina Karpov (B-343)
õp. Kersti Krüünvald (B-342)
õp. Kairi Land (B-262)
õp. Signe Seene (B-271)

Lisainfo