Koolis töötab 2 pikapäevarühma. Rühmad on mõeldud eelkõige 1.klasside õpilastele kooliga kohanemiseks.

I rühma koduklass on B-336. Õpetaja Jane Ala (1.a ja 1.c).

II rühma koduklass on B-341. Õpetaja Pille Punga (1.b ja 1.d).

Pikapäevarühmade päevakava:
12.15–12.55 eakaohane liikuv tegevus vastavalt ilmastikuoludele (klassis või õues)
13.00–13.20 eine kooli sööklas
13.25–15.00 õppetegevus (õppetundide tegevuste toetamine, üldpädevuste arendamine), osalemine huviringides, arendavad mängud

Lisainfo