Keidi Käärmann

Aasta õpilane 2020

Keidi valiti aasta õpilaseks teistkordselt, sama tunnustuse sai ta ka 2019. aastal. Sel õppeaastal saatis Keidit edu füüsikas (riikliku aineolümpiaadi II koht), matemaatikas (piirkondlik I koht) ning geograafias, kus ta jõudis riiklikku vooru. Kool hindab kõrgelt neiu töökust ja sihikindlust. Lisaks eelnimetatutele osales ta ka ajaloo, keemia (piirkondlik 6.), emakeele ja inglise keele aineolümpiaadidel.

Lisainfo