Tartu Veeriku Koolis toimus konkurss ,,Veeriku Kooli rahatähed’’, milles osalesid 4.-9. klasside õpilased. Veeriku Koolile kujundati ja joonistati rahatähtede komplektid, mis iseloomustavad meie kooli, Tartut või Eestit. Lisaks mõtlesid õpilased euro asemel rahale ka uue nime.

Õpilaste tööde põhjal valmis kunstinäitus, kus külastajad said valida oma lemmiktööd igas klassiastmes ning hääletada. Hääletuste põhjal selgusid võidutööd. Lõimingu raames hakkavad õpilased edaspidi võidutöid kasutama matemaatika tundides, rakendades raha erinevates elulistes ülesannetes.

Rahatähtede konkursi võidutööd:
4. klass: Annika Leito
5. klass: Lisette Grossberg
6. klass: Saskia Jõgever
7. klass: Sille Aksalu
8. klass: Kathy Carmela Klassen
9. klass: Christina Kasesalu

Lisainfo