12. okt (PDF)


 

Õpetajate päeval oli sobilik hetk õnnitleda Veeriku kooli raamatukoguhoidjat Merike Balderit, kes nimetati linna poolt aasta hariduse sõbraks. Palju õnne kogu koolipere poolt!

 

 

 

Hea õpilane, lapsevanem, vilistlane ja külaline! Oled palutud andma oma väikse panuse suurele ideele! Anna oma hääl Tartu kaasava eelarve ideele nr 13.

 

Idee nr 13. Liikuma kutsuva ala loomine Veeriku kooli õuealale

Eeldatav maksumus: 100000 €

Veeriku Kool on üks populaarsemaid põhikoole Tartus – õpilaste arv on viimase viie aastaga kahekordistunud ning on juba üle 800. See on toonud kaasa karjuva ruumipuuduse nii vahetundides kui õppetöös, eriti kehalise kasvatuse tundides. Kooli hoov on täielikult amortiseerunud ja samuti puuduvad 5400 elanikuga Veeriku piirkonnas liikumisvõimalused kooliealistele lastele.

Veeriku kool on liitunud tervist edendavate koolide võrgustikuga ning on liikuma kutsuv kool. Õpilased võtsid eelmisel õppeaastal koolis sisse viidud õuevahetunnid väga hästi vastu.

Koolis tehtud küsitlusest selgub, et õpilased hindavad õuevahetundide puhul kõige enam võimalust liikuda ja suhelda eakaaslastega värskes õhus. Puuduseks toodi väheseid tegevusvõimalusi korraga suurele hulgale õpilastele (õuevahetunnid toimuvad kolmes vahetuses).

Selleks et võimaldada õpilastele paremaid tingimusi füüsiliseks aktiivsuseks õppepäeva jooksul ja kogu piirkonna elanikele koolivälisel ajal, kavandame koolile liikuma kutsuvat õueala, mis arvestab erinevas vanuseastmes koolinoorte huvide ja vajadustega (pumptrack, parkuurisein, välijõusaal jm) ning pakub atraktiivset tegevust ka passiivsematele noortele (pinksilauad, puhkealad jne).

Kuna ala läheduses asub mänguväljak eelkooliealistele lastele, pakub see võimalusi aega viita ka erinevas vanuses lastega perekondadel.

  

Hääletusest:

Hääletus algab 1. oktoobril kell 00.00 ja lõpeb 7. oktoobril kell 18, mille järel antakse kohe teada ka tulemused.

  • Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.
  • Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.
  • Hääletada saab
    • elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga.
    • Tartu raekoja infokeskuses (raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Infokeskus on avatud igal hääletuspäeval kell 10-18. 

Ideedega saab tutvuda


 

28. sept (PDF)


 

14. sept (PDF)


 

Lisainfo