Arvestades eriolukorda, oleme viimasele õppeveerandil ikka distantsõppel. Suurem osa teist on väga hästi toime tulnud oma õppimisega. Kahjuks on mõnel õpilasel tegemata (esitamat) töid ja kõik ei ole saavutanud vajalikke õpitulemusi. Põhjusi võib olla mitmeid. Kõikidele, kellel on võlgnevusi, on võimalus need likvideerida (tööd esitada, järele vastata) 15.maini. Palun küsige õpetajatelt abi, kui ei saa aru, mida või kuidas teha. Vastavalt haridusministri korraldusele pakume alates 18.maist õpilastele, kellel on mõnes õppeaines raskusi, kontaktõppe võimalust koolimajas. Õppetundi ei pruugi läbi viia sinu praegune õpetaja. Igal koolimajja tuleval õpilasel peab olema näomask. Täpsemad tundide toimumise ajad, õpetajad ja klassiruumi teatab õppejuht 18.mail.

Kokkuvõte Tartu Kroonuaia Kooli kompetentsikeskuse juhataja Meelika Maila 9. märtsi lastevanemate õhtuakadeemia ettekandest.

Head lapsevanemad.

Seoses koroonaviiruse levikuga on kool suletud vähemalt märtsi lõpuni. Õppetöö on korraldatud e-õppe vormis. Õpetajad saadavad Stuudiumi kaudu õppeülesanded arvestades tunniplaanijärgseid tunde ja koduste tööde mahtu. Kool kasutab suhtlemiseks ja infovahetuseks Stuudiumi keskkonda. Direktori telefon 529 2841.

Kodusõppe ajal on vajalik vältida rahvarohkeid kohti, võimalusel viibida piisavalt värskes õhus.

 

Alates 26.02 on EDCD (Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus) riskihinnangust lähtuvalt koroonaviiruse riskipiirkondadeks Hiina Rahvavabariik ja Põhja-Itaalia (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmont regioonid), Iraan, Jaapan, Singapur, Lõuna-Korea.

Vt jooksvalt täienevat riskipiirkondade kaarti.
USA John Hopkinsi Ülikooli teaduse- ja insenerikeskuse loodud virtuaalne kaart.

 

Kui olete viibinud viiruse levikupiirkonnas ja 14 päeva jooksul pärast reisilt saabumist on tekkinud palavik, köha või hingamisraskused, siis:

- Kontakteeruge esmalt telefoni teel oma perearstiga või küsige nõu perearsti infoliinilt 1220 või kontakteeruge kiirabiga numbril 112.

- Viibige siseruumides ja vältige kontakte teiste inimestega.

- Aevastades või köhides katke suu ja nina ühekordse salvrätiga (mis tuleb kohe minema visata) või varrukaga, mitte palja käega.

 

Kui olete viibinud viiruse levikupiirkonnas, kuid sümptomeid ei ole, siis 14 päeva jooksul:

- Jälgige oma tervist ja palaviku, köha või hingamisraskuste tekkimise korral kontakteeruge telefoni teel koheselt arstiga.

- Kui võimalik, püsige kodus (kasutades kodus töötamise/õppimise võimalust), sama soovitus kehtib ka õpilastele. Lapsevanemal, palun lapse kojujäämisest koroonaviiruse piirkonnast naasmise tõttu informeerida koheselt klassijuhatajat, et kool saaks korraldada kodus õppimist.

- Võimalusel vältige ühistransporti ja rahvarohkeid kohti.

 

Koroonaviiruse vältimiseks:

- Peske või desinfitseerige tihti käsi.

- Aevastades või köhides katke suu ja nina ühekordse salvrätiga (mis tuleb kohe minema visata) või varrukaga, mitte palja käega.

- Vältige kontakti inimestega, kellel on välised haigustunnused – näiteks köha või aevastavad inimesed.

- Vältige silmade, nina ja suu katsumist, kuna käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla hiljuti viiruste poolt saastatud.

Rohkem ja jooksvalt täienevat infot leiab Terviseameti kodulehelt https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt https://www.hm.ee/et/uudised/terviseameti-soovitused-koolidele-ja-koolieelsete-lasteasutuste-juhtidele-seoses-covid-19

Lisainfo