Tartu Veeriku Kooli tervisekomisjon ja õpilasesindus kutsub 31. oktoobril kõiki õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid üheskoos liikuma!

Kutsume osalejaid soovi korral riietuma kostümeeritult, sest samal päeval tähistatakse ka halloweeni.

Helkurid külge, kostüümid selga ja läheme liigume koos!

Ettevõtlusnädal möödus Veeriku koolile väga toimekalt.

Kohe nädala alguses, 7. oktoobril osalesid õpilased Minna Lepik (8.a), Ricard Vardja (8.a), Gayla-Helery Mägi (9.a), Marii-Eliise Ats (7.b), Kristjan Rüüson (8.b), Markus Tõnson (8.c), Liina Riin Jõgi (8.c) ja Gregor Kolvald (7.c) SA Tartu Ärinõuandla poolt korraldatud Tartumaa noorte projektide tunnustamise konkursil "Ettevõtlik noor 2019". Konkursil osales kokku 9 projekti üle Tartumaa. Konkurents oli väga tihe, sest kõik projektid olid suurepärased! Noored on ettevõtlikud ja tublid! Konkursil pälvisime tunnustuse "Ühtekuuluvustunnet tekitav projekt". Peale üritust said õpilased külastada AHHAA teaduskeskust. Õpilastega oli kaasas huvijuht Egle Saarepere.

Neljapäeval toimus Junior Achievement Eesti korraldatud üle-eestiline majandus- ja ettevõtlusteemaline e-viktoriin, millest võttis osa 12 õpilast 7.-9. klassist. Tulemused selguvad peagi ja avaldatakse infolehes.

Ja reedel käis 8.c klass külas Estiko Plastar AS-s. Estiko Gruppi kuuluv Estiko-Plastar on üks juhtivatest kilepakenditootjatest Baltikumis, mis ekspordib ca 70% oma toodangust lähipiirkonna riikidesse ja töötab pidevalt ekspordi osakaalu suurendamise nimel. Estiko-Plastar on professionaalne, paindlik ja usaldusväärne tööandja ja koostööpartner nii kohalikul kui rahvusvahelisel turul. Umbes tund kestva ekskursiooni käigus saavad külastajad põhjaliku ülevaate tootmisest, seal kasutatavatest masinatest, tehnilistest võimalustest ja tööspetsiifikast. Õpilastega oli kaasas õpetaja Mare Vakker.


Töötubasid viivad läbi Veeriku kooli kooliõde Maive Margus ja arst Riina Unt.

 

 

Veeriku kooli õpilasesinduse 5.-7. klassi aktivistid tervitasid eelmise nädala varahommikutel õpetajaid ja õpilasi kooli fuajees ning kontrollisid helkurite olemasolu.

Õpilased kujundasid helkuri kandmise kampaania esitluse kooli fuajee telekasse, et tõmmata tähelepanu helkuri olulisusele pimedal ajal.

Veel ehtisid õpilased helkuripuu, mis jääb kooli pikemaks ajaks - kui keegi avastab, et vajab endale või sõbrale helkurit, saab sealt selle võtta.

Aitäh kõigile õpilastele ja nende lapsevanematele, kes meie ennetuskampaaniale kaasa aitasid!

 

 

16.-20. Septembril toimus Veeriku koolis mitmeid ülemaailmsele koristuspäevale pühendatud üritusi.

Esmaspäeval alustasime 6. klassidega üleeuroopalist õhukvaliteedi projekti. Andmekogujate paigaldamine toimus õuevahetunnis. Hiljem täitsime klassides küsitluslehed. Andmete kogumine kestab neli nädalat ja hõlmab Euroopa koole. Kaasatud on koolid kümnest Euroopa riigist, sh Eestist osalevad vaid 10 Tartu kooli. Mõõdetakse NO2 sisaldust koolimaja tänavapoolsel ja pargipoolsel küljel. Saadud tulemusi analüüsitakse ning tulemused on aluseks edaspidise tegevuse planeerimisel.

Teisipäeval oli I kooliastmel teemakohane teatrietendus "Näed, see seal".

Kolmapäeval–neljapäeval käisid I kooliastme õpilased õuevahetundides ringi ning otsisid prügi. Pärast analüüsiti ja arutleti koos klassiga, mida leiti ja kuidas oleks õige seda sorteerida.

Neljapäeval oli õuevahetunnil võimalus kõigil õpilastel prügi sorteerimiseks koolimaja terrassil. Rääkisime prügi sorteerimisest ja huvilised said ise sorteerida.

Tekst: õpetaja Kaire Sumberg.

Pildid: õpetaja Kaire Sumberg ja õpetaja Kristel Kruuse.

Lisainfo