Käisime näiteringiga reedel, 17. märtsil Sadamateatris draamatunnis “Valmisolek on kõik”, mille viisid läbi meie kooli vilistlane Maarja Johanna Mägi ja Ken Rüütel. See tsitaat on pärit kuulsa näitekirjaniku William Shakespeare'i näidendist “Hamlet”. See tähendab, et näitleja peab kogu aeg valmis olema, sisemiselt põlema ning ükskõik mis olukorras ja rollis lavale minema. Vahel tuleb ikka näitlejatel ette “püstolrolle” ehk peab kiiresti kellegi asendamiseks võõra rolli selgeks õppima.

Tundi alustasime soojendusharjutustega, mida näitlejad igapäevaselt teevad. Need on vajalikud selleks, et näitleja saaks enda hääle soojaks enne proovi või etendust. Tegime erinevaid hääli ja keeleväänajaid. Proovisime teha ka planku ja samal ajal laulda. Näitlejatel peab olema väga hea võhm, et nad saaksid laval igat moodi liikuda ja ükskõik mis asendis end vabalt tunda.

Vanemuise näitlejad Maarja ja Ken rääkisid näitleja tööst, teatrist üleüldiselt ja esitasid meile katkendi “Romeost ja Juliast”, mis on samuti Shakespeare'i näidend. Saime teada, et Vanemuises töötab umbes 400 inimest ja neist ainult 28 on näitlejad, seega meeskond, mida tavaliselt publik etendust vaadates ei näe, on väga suur.

Draamatunnis esitasid näitlejad etüüde ning lõpus saime ise teema valida, millest lähtudes nad järgmise etüüdi esitasid. Saime rohkem teada näitleja tööst ja millist pühendumist ja kannatlikkust see igapäevaselt vajab. Maarja ja Ken olid väga sõbralikud ja abivalmid ning ma usun, et igaüks sai sellest tunnist veelgi suurema teatripisiku, et uutele väljakutsetele veel suurema sisemise põlemisega vastu astuda!

Aitäh meie koolile ja Kultuuriranitsale, et võimaldasite sellise toreda tunni näiteringile! Aitäh, Maarja Johanna Mägi ja Ken Rüütel! Kohtume teatrietendusi ja filmi “Apteeker Melchior” vaadates!

Meribel Salmistu 9.d


 

Infoleht 13.03.2023


 

Infoleht 06.03.2023


 


 

22. veebruaril toimus Tartu Veeriku Koolis traditsiooniline QWERTY võistlus Tartu linna 3. klasside õpilastele. Üritusel osalesid Lõuna TERA, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Hansa Kooli, Tartu Kesklinna Kooli, Tartu Variku Kooli ja Tartu Veeriku Kooli võistkonnad.

 

Võistlus koosnes mitmest osast ning selle käigus said õpilased juhtida VEX IQ roboteid, lahendada morse koodis edastatud ülesandeid ning programmeerida LEGO SPIKE roboteid. Võistlus oli nõnda tasavägine, et 2.-4. koha väljaselgitamiseks tuli läbi viia lisavõistlus.

 

Esikolmik kujunes järgmiseks:

1. koht - Miina Härma Gümnaasium

2. koht - Lõuna TERA

3. koht - Tartu Hansa Kool

 

Üritust viisid läbi õpetajad Mari Timmi ja Priit Pensa.

Suur tänu kõikidele osalejatele!

 


 

Lisainfo