Õppematerjalide laenutamise ning tagastamise tingimused ja kord

1. Raamatukogust laenutatakse õppematerjale (õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti) õpilasele individuaalselt.

2. 1.-3. klassi õpilastele vahendab õppematerjalide laenutamist klassikomplektina klassijuhataja.

3. Õpilane vastutab täielikult tema kasutusse antud õppematerjalide eest ning kannab kasutamiseks antud õppematerjalide säilitamiseks vajalikud kulud.

4. Õpilane tagastab laenutatud õpikud kasutustähtaja lõppemisel kooli raamatukogule.

5. Tööraamatud, töövihikud, töölehed ei kuulu tagastamisele.

6. Õpilane korrastab tagastamiseks õpikud, kontrollib, kas õpikusse on kirjutatud õppeaasta, kasutaja nimi ja klass.

7. Rikutud või kaotatud õpikud hüvitab õpilane või tema vanemad vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjas ette nähtud hüvituskorrale (rikutud või kaotatud õpikud kas asendatakse uuega või makstakse välja vastavalt raamatukogu hüvituskorrale).

8. Raamatukogu lugejateeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused sätestatakse koolidirektori kinnitatud raamatukogu kasutamise korras.

Lisainfo

Meie veebisait kasutab küpsiseid

Valides „Nõustun“, annate nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Lugege rohkem meie küpsise poliitikast.