06. sept 2021


 

7. septembri õhtul kell 18-19.30 toimub koolimaja ees terrassil huviringide laat, kus õpilased ja nende vanemad saavad tutvuda alustavate huviringidega, registreeruda ning saada lisateavet otse juhendajatelt.

 

Suvise koolivaheaja lõpus, 25.-27. augustil, toimus Veeriku kooli ja Dronootika erahuvikooli koostöös hariv õpihuvilaager, kus osales ligikaudu 130 meie kooli õpilast 2. - 8. klassist. Laagris õpiti ning seda huvitaval ja mängulisel viisil. Lisaks õpiti vahetult oma eeskujudelt ja avastati enda varjatud andeid. Õpihuvilaagrit rahastas Haridus- ja Teadusministeerium ning laagri teine vahetus leiab aset 25.-27. oktoobril 2021.

 

 

 

 

Kell 10.00 - 1. klassid kooli aulas

Aktusele on oodatud õpilane kuni kahe vanemaga (külalisega). Õed-vennad ja teised sugulased saavad koolilapsi tervitada peale aktust õues või kodudes.

Palume aktusele tulla ainult tervena. Lapsevanemad peavad koolimajja sisenedes näitama COVID-19 vaktsineerimis-, läbipõdemis- või negatiivse testitõendi koos isikut tõendava dokumendiga.

Autodega kooli hoovi ei saa, palume tulla jalgsi või leida lähedusest parkimiskoht.

 

Kell 12.00 - 2.-9. klassid kooli sisehoovis

Klassid kogunevad märgistatud kohtadele enda klassijuhataja juurde. Peale aktust järgnevad klassijuhataja tunnid koduklassides.

Palume riietuda vastavalt ilmale!


 

Tartu linn maksab koolitoetust esimesse, teise ja kolmandasse klassi minevate laste vanematele.

Koolitoetust saab taotleda alates 1. septembrist kuni 15. septembrini.

50 euro suurune koolitoetus on mõeldud Tartu linnas õppivale lapsele, kelle enda ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn.

Koolitoetuse saamiseks tuleb hiljemalt 15. septembriks esitada linnavalitsusele taotlus e-keskkonnas ARNO (http://www.tartu.ee/arno).
Toetus kantakse taotleja näidatud arvelduskontole 1. oktoobriks.

Täpsem info toetuse kohta
https://www.riigiteataja.ee/akt/406072016015?leiaKehtiv


Lisainfo