Tartu Veeriku Kool
E-õppe korraldus

E – õpe on statsionaarse õppe üks vormidest. PGSi ning õppekavade regulatsioonide kohaselt on tegemist juhendatud iseseisva õppega, mida on lubatud korraldada väljaspool kooli ruume (sh kooliõues, looduses, muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses õpikeskkonnas.

1. Teabe vahetamise kanaliteks on e-post ja Stuudium.
- Klassijuhataja jagab e-õppe korraldamise informatsiooni õpilastele ja vanematele Stuudiumi kaudu.
- Info telefonil 746 1752 või e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

2. Õppetöö korralduse, teabevahetuse ja õpilaste/õpetajate/vanemate nõustamise tagavad õppejuhid
Carmen Luts See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Tiina Luige See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

3. Kui õpilane ei saa tervisliku seisundi tõttu osaleda e-õppel, teavitab lapsevanem sellest klassijuhatajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul kella 8.30ks.

4. Õpetajad korraldavad õppematerjalide ettevalmistamise ja õpiülesannete edastamise veebipõhiselt, lähtudes Tartu Veeriku Kooli õppekavast ja õpilaste nädalakoormusest.

5. Õppeülesanded esitatakse pikemas perspektiivis, soovitavalt nädalaks Stuudiumi TERA keskkonnas. Õpetaja märgib seal oodatavad õpitulemused, õppematerjali, kasutatavad õpikeskkonnad, tööjuhised, hinnatavad tööd ja tähtajad.

6. Õpetaja kannab Stuudiumi ainepäevikusse lingi TERA materjalidele, dubleerib ainepäevikusse koduste tööde alla hindelised tööd ja tähtajad, annab tagasisidet sooritustele.

7. E-õppel ei lisandu tunnitöö mahule täiendavat kodutööd. Õpilase päevane töökoormus e-õppel on kohaldatud kontaktõppe päevase koormusega:
I kooliaste – 4 - 5 tundi;
II kooliaste – 5 - 6 tundi;
III kooliaste 6 - 8 tundi.

8. Veebitunnid toimuvad õpetaja määratud ajal, arvestades kehtivat tunniplaani, ning on fikseeritud Stuudiumi kalendris. Iga aineõpetaja kohtub oma õpilastega veebitunnis vähemalt kord nädalas (suuniste jagamine, tagasisidestamine, info vahendamine, uue materjali selgitamine jne). Veebitunnid on õpilasele kohustuslikud.
Hea tava kohaselt osaleb õpilane veebitunnis videopildis. Tundi on lubamatu kaasata õpirühma mittekuuluvaid isikuid. Tunni salvestamine õpetaja loata on keelatud. Iganädalane klassijuhatajatund digikeskkonnas on info vahendamiseks ja õpilaste nõustamiseks.

9. Konsultatsioonitundide ajad on fikseeritud kooli kodulehel (https://www.veeriku.tartu.ee/tugisuesteem/konsultatsioonid.html) Õpilane annab oma soovist/vajadusest saada ainealast abi teada Stuudiumi suhtluse kaudu. Eelneval kokkuleppel aineõpetajaga saab tulla konsultatsioonitundi ka koolimajja.

10. E-õppe perioodil on Tartu Veeriku Koolis valdavalt kasutuses järgmised õpikeskkonnad:
Stuudium, Opiq, Moodle, Google Docs
õpetajaga eelnevalt kokkulepitud keskkonnad LearningApps, Skype, Zoom jne.

11. Õpetaja märgib Stuudiumis õpilase puudujaks, kui
- õpilane ei osale veebitunnis;
- õpilane ei osale kokku lepitud konsultatsioonis;
- õpilane ei osale klassijuhatajatunnis;
Puudumise põhjused selgitab välja klassijuhataja.

12. Aineõpetaja teavitab klassijuhatajat, vajadusel õppejuhte, kui õpilane nädala jooksul ei ole osalenud e-õppel.

13. Tugispetsialistide töökorraldus õpilase, lapsevanema ja õpetaja nõustamisel toimub meili, telefoni või vajadusel ja kokkuleppel videosilla vahendusel. Tugispetsialistide kontaktid on kättesaadavad kooli kodulehelt.

14. Vajadusel ja võimalusel laenutatakse töötajale ja õpilasele digiõppeks vajalikke seadmeid.

15. E-õppe ajal toitlustatakse õpilasi kooli sööklas neile kehtestatud ajal. Kui vanem ei soovi oma lapsele sel perioodil koolilõunat, võtab ta ARNO keskkonnas lapse toidult maha.

16. E-õppe ajal on võimalikud õppekäigud, millest osavõtt on vajalik ja soovituslik, sest need on korraldatud õpieesmärkide saavutamiseks.

17. E-õppe ajal jätkub huvitegevus vastavalt võimalustele.

Lisainfo

Meie veebisait kasutab küpsiseid

Valides „Nõustun“, annate nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Lugege rohkem meie küpsise poliitikast.