Eestis sai Tervist Edendavate Koolide võrgustik alguse 1993. aastal.

Tervist Edendava Kooli võrgustiku liikmeks olemine tähendab arenemist järjest rohkem sellise kooli poole, kus kõigil on hea ja turvaline olla.

Tartu Veeriku Kool liitus võrgustikuga 2005.aaastal.

Võrgustiku tööd koordineerib alates 2004.aastast Tervise Arengu Instituut

Koolis on loodud tervisekomisjon.
2018/19 õppeaastal kuuluvad tervisekomisjoni järgmise kooli töötajad:

Anne Välja - õpetaja (tervisenõukogu juht)
Carmen Luts – õppejuht
Merike Balder - raamatukoguhoidja
Egle Saarepere – huvijuht
Laura Kuusik - õpetaja
Kaisa Hunt - psühholoog
Maive Margus – kooliõde
Kaire Sumberg – õpetaja
Gert Voomets – õpetaja
Ana Valdmann – õpetaja
Riina Visnapuu – õpetaja
Kersti Krüünvald - õpetaja
Riina Visnapuu – õpetaja

Rüht ja rühihäired ning nende ennetamine (PPT)

Lisainfo